Advies

Advies

Met alle dagelijkse uitvoerende taken is het niet eenvoudig om de tijd en rust te vinden om de organisatie verder te ontwikkelen. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van een organisatie strategische, organisatorische, financiële, juridische kennis en vaardigheden waarover de ondernemer niet altijd zelf zal beschikken. De keuze om het ondernemerschap aan te gaan wordt gedreven door de passie voor een bepaald vakmanschap niet direct door de behoefte om te groeien als organisatie ontwikkelaar.

Het ontwikkelen van een organisatie gaat niet door een van de vele verschillende theoretische modellen uit het vakgebied, blindelings te projecteren op een bedrijf. Bij organisatie ontwikkeling is het belangrijk om een scherp begrip te hebben van de producten, mensen, processen en bedrijfscultuur. Juist de finesse om binnen deze krachtenvelden de oplossingen te vinden die passen binnen het geheel van een organisatie, drijft mij enorm. Door mijn brede interesse op verschillende vakgebieden kan ik hierbij de verbanden tussen de verschillende zaken goed overzien. Voorbeelden van adviesopdrachten die ik verzorgd heb:

Ziet u binnen uw organisatie een behoefte tot ontwikkeling waarbij ik een bijdrage kan leveren, neem dan contact op middels het contactformulier.