Coaching

Individuele coaching

In de wereld om ons heen volgen de ontwikkelingen zich in hoog tempo aan elkaar op. Een organisatie wordt niet alleen beïnvloed door technologische veranderingen. Ook maatschappelijke, economische, politieke ontwikkelingen en veranderende behoefte op het gebied van milieu en veiligheid bepalen onze omgeving.

Om als ondernemer in deze veranderende wereld je te kunnen onderscheiden, zal je hier continu en proactief op moeten inspelen. Een ondernemer onderscheidt zich niet zoals vroeger op alleen het vakmanschap. Tegenwoordig maken ondernemers met exploratief en creatief vermogen het verschil. Doordat ze ten opzichte van concurrenten wel in staat zijn om ontwikkelingen om te zetten in hun voordeel. Dit bijvoorbeeld wat betreft trends zoals social media, voedselbewustzijn en duurzaamheid. De dynamische omgeving maakt dat de ondernemer wordt uitgedaagd op verschillende gebieden en in het bijzonder:

In mijn coachingssessies wil ik de ondernemer uitdagen wat betreft de visie en missie. Een heldere identiteit van de onderneming is essentieel en speelt bij beslissingen een onbewust, directe rol. Het scherp op papier zetten van de strategie geeft de ondernemer een meer bewuste richting. Daarnaast biedt het de medewerkers binnen de organisatie duidelijkheid over waar we met zijn allen voor staan.

De maatschappij is sterk aan verandering onderhevig en verschillen tussen generaties lijken explicieter te worden. Ook binnen een organisatie heeft dit invloed op cultuur en hiërarchische verhoudingen. De wijze waarop in het verleden leiding gegeven werd, werkt tegenwoordig niet meer. Onze huidige manier van leidinggeven zal net zo goed niet eeuwig volstaan. Voor een ondernemer is het dan ook de kunst om te signaleren welke leiderschapsstijl in welke situatie het meest effectief kan zijn en zich te blijven ontwikkelen op het gebied van leiderschap.

Bij een individueel coachingstraject wordt vooraf besproken wat de beoogde doelstellingen zijn. Dit kan op het gebied van strategie, leiderschap of andere ontwikkelingsbehoeften. In samenspraak wordt een inschatting gemaakt van de  duur van het coachingstraject. Dit vormt de basis voor een vrijblijvende offerte. Heeft u behoefte aan coaching, neem dan contact op middels het contactformulier.