Training

Incompany trainingen

De medewerkers van een organisatie bepalen voor het belangrijkste deel de kwaliteit die geleverd wordt. Opleiding en ontwikkeling van je medewerkers is daarmee een belangrijk instrument om je als organisatie te onderscheiden. Vanuit mijn brede kennis en ervaring in combinatie met mijn didactische vaardigheden ben ik in staat om trainingen te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de klantbehoeftes. Voorbeelden van trainingen die ik ontwikkeld heb:

Vooraf bespreek ik met de opdrachtgever de beoogde leerdoelstellingen. Vanuit deze leerdoelstelling ontwikkel ik in nauw overleg met de opdrachtgever een trainingsprogramma. Hierin heb ik in het bijzonder aandacht voor:

De oefeningen die ik tijdens de training gebruik laat ik aansluiten op de organisatie en haar omgeving. Ik betrek hierin praktijkvoorbeelden verkregen vanuit de organisatie en maak in overleg met de opdrachtgever gebruik van bestanden, projecten en cijfers van het bedrijf zelf. Hierdoor worden verschillen tussen de praktijk- en trainingsomgeving geminimaliseerd.

Bij een meerdaagse training heeft het mijn voorkeur om deze te verzorgen met tussenpozen van één of meerdere weken. Het is bewezen dat het leereffect groter is bij meerdere relatief kortere contactmomenten dan een lange aaneenschakeling.

Na iedere trainingsdag gebruik ik feedbackformulieren om de training verder te verbeteren. Aan de hand van deze feedback, bespreek ik met de opdrachtgever mogelijke verbeteringen voor de volgende cursusdagen. Op deze manier bewaak ik een goede aansluiting van de training bij de beoogde leerdoelstellingen. Bij een succesvolle afronding van de training ontvangen de deelnemers een geregistreerd certificaat van deelname.

De kosten van een opmaat ontwikkelde incompany training worden geoffreerd na bespreking van de beoogde leerdoelstellingen en een wederzijds akkoord over de hoofdlijnen van het trainingsprogramma. Heeft u een trainingsbehoefte waarbij ik een rol kan spelen, neem dan contact op middels het contactformulier.